40 sezonas

Premjeros:


Pagal pusiau gudiškas lietuvių poringes

Juzė Dykaduonis

Režisierius: Aidas Giniotis

Premjera: 2004-09-11


Jūratė Januškevičiūtė

Kiškio pasakos

Režisierius: Gintarė Radvilavičiūtė

Premjera: 2004-10-16


Paolo Emilio Landi

Strip Man Show – viskas apie vyrus

Režisierius: Paolo Emilio Landi

Premjera: 2004-12-04


Erik Ehn

Šventųjų vaidinimai

Režisierius: Paul Eugene Budraitis

Premjera: 2005-04-23


Edward Albee

Ožka, arba kas ta Silvija?

Režisierius: Dalia Tamulevičiūtė

Premjera: 2005-06-03


Danilas Privalovas

Seniausių profesijų žmonės

Režisierius: Balys Latėnas

Premjera: 2005-06-16