Artimiausiu metu


                                             
  


Naujienlaiškis
Norėdami užsisakyti Jaunimo teatro naujienas, žemiau esančiame lauke įveskite savo elektroninio pašto adresą.

Naujienos
2014-10-01
Režisierius D. Rabašauskas: realybė yra kūryba
Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre spa­lio 2, 3 ir 30 die­no­mis "Sa­lė­je 99“ įvyks prem­je­ra „Tam­sos žai­di­mas“. Tie­sa, at­ėję į spek­tak­lį žiū­ro­vai ma­žo­sios sce­nos ga­li ne­pa­žin­ti, mat re­ži­sie­rius Da­rius Ra­ba­šaus­kas kar­tu su sce­nog­ra­fe Lau­ra Lui­šai­ty­te iš es­mės pa­kei­tė sa­lės erd­vę. Toks pa­si­kei­ti­mas pra­var­tus ame­ri­kie­čių dra­ma­tur­go Car­lo­so Mu­ril­lo pje­sės in­terp­re­ta­ci­jai. Plačiau »
2014-09-21
Artėja spektaklio "Tamsos žaidimas" premjera
Spalio 2–3 ir 30 dienomis Valstybinio jaunimo teatro scenoje bus pradėtas rodyti spektaklis „Tamsos žaidimas“ (iš anglų kalbos vertė Aivaras Mockus) pagal amerikiečių dramaturgo Carloso Murillo pjesę. Spektaklio režisierius – Darius Rabašauskas, kuris yra pastatęs spektaklių Klaipėdos dramos teatre, taip pat Kauno mažajame teatre.  Plačiau »
2014-09-15
R. Atkočiūnas: „Teatras turi galimybę iš naujo atrasti žmogų“
Valstybinis jaunimo teatras 50-tąjį sezoną pasitinka režisieriaus Rolando A. Atkočiūno premjera „Nykstančios rūšys“. Spektaklis kuriamas pagal garsaus šiuolaikinio čekų dramaturgo, scenaristo, kino ir teatro režisieriaus Petro Zelenkos vos prieš keletą metų parašytą pjesę. Čia nagrinėjamos net kelios – pasirinkimo, išnaudojimo, draugystės – temos. Būtent pastaroji labai svarbi dramaturgui. O apie ką norės spektaklyje kalbėti režisierius, kurio premjeros laukiama jau šį savaitgalį, rugsėjo 20–21 d., 18 val., Didžiojoje teatro scenoje, pasiteiravau jo paties teatro literatūrinės dalies vedėja Gintė Pranckūnaitė. Plačiau »
2014-09-05
Rugsėjo mėnuo Jaunimo teatre. Po pirmosios premjeros atsisveikinimas su spektakliais.

Rugsėjo 20-21 d. naująjį sezoną pasitiksime premjera „Nykstančios rūšys“, tačiau atsisveikinsime su kitais Jaunimo teatro spektakliais. Vienas iš jų teatro repertuare išbuvo lygiai 10 metų.   

Plačiau »
2014-08-29
Rengiamasi spektaklio "Nykstančios rūšys" premjerai (nuotraukos iš repeticijų)
Valstybiniame jaunimo teatre šiuo metu vyksta net trijų spektaklių repeticijos, kurių premjeras dar šiais metais pristatysime mūsų žiūrovams. Fotografas Simas Sirutavičius užfiksavo repetuojančius Jaunimo teatro aktorius Aleksą Kazanavičių, Aušrą Pukelytę, Nerijų Gadliauską, Sergejų Ivanovą bei režisierių Rolandą Atkočiūną. Plačiau »
Spektakliai vaikams


InformacijaArklių g. 5, LT-01305 Vilnius 

Kasa dirba

Pirmadienis - išeiginė diena

An. - Sk. 11.00-14.00  14.30-18.00

Tel.:   8 5 2616126 

Spalio mėn. moksleiviams, studentams, senjorams, žmonėms su negalia ISIC/ITIC pažymėjimų turėtojams 

50% nuolaida taikoma i spektaklius:   "Širdis Vilniuje"

20% nuolaida taikoma į spektaklius:  "Triukšmas už kulisų"

Lapkričio mėn. moksleiviams, studentams, senjorams, žmonėms su negalia ir ITIC/ISIC pažymėjimų turėtojams taikoma

 50% nuolaida į spektaklius: "Pabaigos pradžia", "Juoko akademija", "Slaptoji dviratininkų draugija", "Nesistebėk, jei kas ateis padegti tavo namų", "Širdis Vilniuje'

20% nuolaida į spektaklius: "Dėdė Vania", "Pagalvinis", "Ledi Makbet"

Perkant bilietus internetu nuolaidos netaikomos.

rezervuoti bilietus >>

pirkti bilietus internetu >>  


informacija žiūrovams >>