TEATRO STRUKTŪRA

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Pareigybių skaičius padaliniuose

Administracija                                             5,5

Buhalterinės apskaitos skyrius                      3,5

Kūrybinis personalas/Artistai                         27

Meninė pastatymų tarnyba                             4

Grimo, kostiumų, rekvizito baras                  7,5

Dekoracijų montavimo baras                          7

Scenos apšvietimo baras                                6

Scenos įgarsinimo baras                              4,5

Baldų ir butaforijos baras                               2

Siuvykla                                                       2

Technikos priežiūros tarnyba                          9

Ūkio, transporto, pastatų priežiūros skyrius      10

Žiūrovų aptarnavimo tarnyba                          7

Reklamos ir informacijos skyrius                     5