Naujienos

Teatras ieško naujų komandos narių

2019. 01. 09.

 
Įstaigos administratorius
 
Valstybinis jaunimo teatras siūlo darbą įstaigos administratoriui/ei. Darbo pobūdis – teatro vadovo įsakymų (personalo, teatro veiklos klausimais) projektų rengimas, darbo sutarčių (sudarymas, pakeitimai, nutraukimai) rengimas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, darbuotojų konsultavimas personalo klausimais, autorinių paslaugų ir kitų sutarčių rengimas, gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymas ir kitų, įstaigos administratoriui/ei priskiriamų funkcijų vykdymas. Penkių darbo dienų savaitė.
 
Atlyginimas po mokesčių - 560 €. Pareigybės lygis – B.
Reikalavimai – Darbo kodekso ir raštvedybos taisyklių žinojimas.
 
Gyvenimo aprašymą siųsti el.p. info@jaunimoteatras.lt, telefonas pasiteiravimui – 8614 29073 Justinas.