Jaunimo teatras pradeda jaunųjų menininkų programą „Black Box“

Atsinaujinusiam Jaunimo teatrui aktualus tarpsritinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, naujų talentų paieška bei sklaida, dialogo su žiūrovu paieška. Siekdamas šių tikslų teatras pradeda jaunųjų menininkų programą Black Box (Juodoji dėžė). Black Box suprantama kaip pirminė klasikinė teatro matrica su aiškiomis ribomis ir taisyklėmis, galinti tapti erdve įvairiems scenos meno veiksmams – spektakliams, interaktyviems projektams, instaliacijoms, performansams. Apibrėžta black box sąvoka suteikia jauniesiems menininkams laisvę transformuoti erdvę per kūrybinį procesą.

Black Box yra naujų idėjų generavimo vieta, atvira eksperimentui bei meninei rizikai.

Programa įgyvendinama keliomis kryptimis:

Kūrybinės rezidencijos

Jaunimo teatre nuo 2018 metų vykdomų kūrybinių rezidencijų tikslas – suteikti galimybę jauniems menininkams (režisieriams, dramaturgams, scenografams, performanso menininkams) plėtoti ir pristatyti savo idėjas. Jos pristatomos work in progress formatu ir potencialiai gali tapti projektais, toliau plėtojamais tarptautiniuose tinkluose, ir/arba spektakliais teatro repertuare. Teatras rezidentus pasirenka pats. Būtina rezidencijos sąlyga – viešas jos rezultatų pristatymas.

2019/2020 sezone Jaunimo teatre reziduos režisieriai Adomas Juška, Eglė Švedkauskaitė ir garso menininkas Artūras Bumšteinas. 2019 m. lapkričio mėn. Jaunimo teatro rengiamoje vitrinoje (showcase) jie parodys savo būsimų darbų eskizus.      

Tarptautinė sklaida

Jaunimo teatras kartu su tarptautinę reputaciją pelniusiais teatrais TR Warszawa ir Volksbühne Berlin, taip pat su partneriais Baltijos šalyse Latvijos Naujuoju teatro institutu ir Estijos Vaba Lava teatru plėtoja bendrą projektą Baltic Transfer. Šiuo projektu per kūrybines dirbtuves ir/arba sklaidos koprodukcijas su pripažintais tarptautiniais partneriais, siekiama didesnio jaunųjų Lietuvos talentų matomumo tarptautinėje erdvėje, aktyvaus dalyvavimo tarptautinėje teatro bendruomenėje, gvildenant šiandienai aktualias temas.

2020 m. gegužės mėn. Jaunimo teatras vieną iš savo rezidentų darbų pristatys Volksbühne Berlin rengiamame Rytų ir Centrinės Europos jaunojo teatro festivalyje Postwest.

Teatras ir mokykla

Teatras ir mokykla yra edukacinio/praktinio pobūdžio pradedančių scenos menininkų ugdymo projektas. Jis pradedamas plėtoti kartu su Art University Helsinki (Theater school), Icelandic Theater Academy ir Lietuvos teatro ir muzikos akademija, suteikiant sąlygas jauniems skirtingų šalių menininkams kūrybiškai bendradarbiauti dar studijų metu peržengiant kalbines, kultūrines ribas. Šią partnerystę inicijavo ir pirmajam jos projektui vadovauja režisieriai ir pedagogai Yana Ross ir Kristian Smeds. Per ją plėtojami individualūs jaunųjų režisierių meniniai projektai, kuruojant pedagogams, tarptautinį pripažinimą pelniusiems profesionalams. Įgyvendindamas šį projektą, Jaunimo teatras siekia ugdyti šiuolaikinėje pasaulinėje scenos meno praktikoje svarbius tarptautinio kūrybinio bendradarbiavimo įgūdžius, tapti jaunam menininkui „tiltu“ tarp akademijos, profesionalaus teatro ir šiuolaikinės teatrinės minties.

2020 m. balandžio mėn. Jaunimo teatras pristatys jaunųjų lietuvių režisierių ir suomių aktorių bendrus darbus. 

Iliustracijos autorė Medilė Šiaulytytė