MENO TARYBA


Valstybinio jaunimo teatro meno tarybos nuostatai

Dabartinė Meno taryba

Komisijos pirmininkė - Aušra Pukelytė Kazanavičienė
Nariai
Audronis Liuga 
Zita Žibutė Bagdonavičienė
Gintė Jokubaitienė 
Nerijus Gadliauskas
Sergejus Ivanovas

Steigėjo atstovė – Jelena Charlap