Aukcionai

Valstybinis jaunimo teatras  skelbia ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu ir nenaudojamu, pardavimą viešąjame prekių  aukcione:
 
1. Neberodomo spektaklio „Kapinių klubas“ kostiumų ir scenografijos  elementai. Kiekis – 1 komplektas. Pagaminimo metai – 2008. Pirkimas į atskiras dalis neskaidomas. Pradinė pardavimo kaina – 1000  Eurų, minimalus kainos didinimo intervalas – 10 Eurų.
 
2. Nenaudojamų foje šviestuvų  elementai. Kiekis  - 6 vnt. Pirkimas į atskiras dalis neskaidomas. Pradine pardavimo kaina – 60 Eurų, minimalus kainos didinimo intervalas – 5 Eurai.
 
Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti aukcione pirkėjo teisėmis, turi užpildyti registracijos anketą, esančią  teatro internetinėje svetainėje  ir   atsiųsti el. paštu  justas@jaunimoteatras.lt  ne vėliau kaip iki 2018 rugpjūčio 30 d. imtinai. Anketos taip pat galima teirautis el. paštu justas@jaunimoteatras.lt.
 
Aukciono pradžia – 2018 m. rugsėjo 7 d. 10 val. Aukciono vieta – Arklių g. 5, Vilnius,  221  kab. Atsakingas asmuo – Justinas Prusevičius, teatro vadovo pavaduotojas, tel.: 8 614 29073.
 
Scenografijos elementų apžiūra – 2018-09-04  nuo 13 iki 14 val. sandėlyje.Adresas Pergalės g. 42, Vilnius. Būtina iš anksto susitarti telefonu 8 699 82009. Kostiumų  ir rekvizito apžiūra – 2018-09-05 ir 06 dienomis nuo 13 iki 14 val. Valstybiniame teatre. Adresas – Arklių g.5, Vilnius. Būtina iš anksto susitarti telefonu 8 699 82009.
 
Juridiniai asmenys, norintys dalyvauti aukcione, privalo pateikti įmonės registracijos pažymėjimo kopiją ir įgaliojimą atstovauti įmonę aukcione. Fiziniai asmenys turi pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama asmens tapatybė.
 
Atsiskaitymo už aukcione įsigytą turtą tvarka ir terminai:
 
Aukciono laimėtojas sumoka pasiūlytą turto kainą po aukciono ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Už įsigytą turtą galima sumokėti grynais, arba pavedimu. Aukciono laimėtojas įsigytą turtą privalo atsiimti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo apmokėjimo.
 
Valstybinis Jaunimo teatras po pirkimo fakto nepriima jokių pretenzijų dėl įsigyto turto.
 
Kontaktai pasiteiravimui – 8 614 29073 Justinas Prusevičius.