Kuodytė Danutė

Gimė 1956 m., Radviliškyje. 1979 m. baigė Lietuvos konservatorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) aktorių laidą (kurso vadovai Dalia Tamulevičiūtė, Vitalijus Mazūras). Nuo 1982 m. – Jaunimo teatro aktorė.

VAIDMENYS JAUNIMO TEATRE:

Jean Genet, Balkonas, rež. Eric Lacascade, 2019

Merė – Aaron Bushkowsky, Pabaigos pradžia, rež. Arvydas Lebeliūnas, 2014

Sami – Česlovo Stonio ir Saulės Norkutės inscenizacija, Albanijos nekaltoji, rež. Saulė Norkutė, 2013

Tetulė/Dama – Witold Gombrowicz, Ivona, Burgundo kunigaikštytė, rež. Jonas Vaitkus, 2007

Ana Marija – Henrik Ibsen, Lėlių namai, rež. Jonas Vaitkus, 1995

Mariana – Molière, Tartiufas, rež. Irena Bučienė, 1993

Marta – Albert Camus, Nesusipratimas, rež. J. Sabolius, 1993

Indėnė – D. M. Beris, Piteris Penas, rež. Irena Bučienė, 1992

Senė/Gonerilė/IV balerina – N. Gogolis, Nosis, rež. Eimuntas Nekrošius, 1991

Žana – Ž. Anujis, Žana, rež. F. Jakšys, A. Šurna, 1989 (atnaujintas, premjera 1967, rež. I. Ivanovas)

Sisė – A. Fugardas, Čia gyvena žmonės, rež. Rimas Tuminas, 1986

Kalinė – Balys Sruoga, Pajūrio kurortas, rež. Aurelija Ragauskaitė, 1984

Masinės scenos aktorė – Čingiz Aitmatov, Ilga kaip šimtmečiai diena, rež. Eimuntas Nekrošius, 1983

Liza – Viktor Rozov, Brolis Alioša, rež. Dalia Tamulevičiūtė, 1983

Saulius Šaltenis, Škac, mirtie, visados škac, rež. Dalia Tamulevičiūtė, 1982

Lilė – L. Razumovskaja, Brangioji, mokytoja, rež. Dalia Tamulevičiūtė, 1982

Šarka – A. Tolstojus, Auksinis raktelis, rež. Dalia Tamulevičiūtė, 1979

Liuka Kaminskaitė – Saulius Šaltenis, Škac, mirtie, visados škac, rež. Dalia Tamulevičiūtė, 1976